Sunday, January 11, 2015

Tula blg. 1

Long-distance Lullaby

Sinabi mo sa akin
na kung sakaling ako'y dadalawin
ng lungkot, sa langit tumingin
naroon sa hilagang silangan,
sa ilalim ng mga bituin,
naroon ka, aking mahal.
Ngunit hindi ako magaling
sa pagbasa ng mga direksyong kardinal,
sa pagtunton ng kinaroroonan;
ng lugar kung saan inilalagak
ang mga alaala.
Sa gabi tuwing ako'y nakatingala,
nalulunod ako sa mga tala.
Naiisip mo rin kaya ako paminsan-minsan?

No comments: