Thursday, August 20, 2015

Kagabi, sa iyong kotse

Hindi mo ako mapipigilan
Dahil aking ipagsasabi
ang ginawa mo sa akin kagabi.
Sa loob ng iyong kotse
sa gitna ng daan.

Sasabihin ko sa katabi natin ng mesa,
sasabihin ko sa gwardiya sa opisina,
ang ginawa mo sa akin kagabi.
Sa loob ng iyong kotse
sa gitna ng daan
habang umuulan
at naiipit tayo sa trapik
sa gitna ng daan
sa loob ng iyong kotse.

Aking ipagsasabi
Ang ginawa mo sa akin kagabi
Sa pulis sa kanto
Sa manininda ng balut at itlog ng pugo
Ang ginawa mo

Sumabay na ako
kasi maulan, ang sabi mo,
madadaanan naman,
kaysa ako’y magabihan,
ang sabi mo.

Hindi ako basta mananahimik.
Alam ko ang iyong ginawa.
Sasabihin ko sa lahat ng ating kakilala
Pati sa iyong anak at sa iyong asawa
kahit pa pigilin mo ako at magmakaawa ka
kasi nagkamali ka ng akala
kasi, dahil sumabay ako sa iyong kotse
akala mo’y puwede mo nang hipuan ang aking dede
Patay malisya ka pa
Pero aking ipagsasabi
Ang ginawa mo sa akin kagabi

Kahit pa hinabol mo ako kagabi
dahil nagpumilit akong lumabas ng iyong kotse
sa gitna ng daan
sa gitna ng trapik
pero sumisigaw ako
Manyak! Manyak! Layuan mo ako!

Kung akala mong doon matatapos iyon
Nagkakamali ka, dahil aking ipagsasabi
Ang ginawa mo sa akin kagabi.
Hindi mo ako mapipigilan
Dahil makakarating sa kinauukulan
ang ginawa mo sa akin kagabi
aking ipagsasabi.


Humanda ka sa aking paghihiganti.

No comments: